MR GestioEspais
Plans de gestió d´espais naturals, millores d´hàbitat, usos
Gestió d´espais naturals
InventariPeixos2
Caracterització de la ictiofauna de rius, llacs i embassaments, diagnòsi de poblacions
Inventaris ictiológics
MR EstatEcologic
Determinació de l´estat ecològic de les masses d´aigua i qualitat biològica
Determinació de l´estat ecològic
Escales (Medium)
Elaboració d´estudis d´impacte ambiental i paisatgístic, diagnosis territorials
Avaluació d´impacte ambiental
Slide background
Realització d´estudis sobre ecologia, ús de l´hàbitat, comportament, mobilitat
Ecologia de peixos
MR Limnologia
Caracterització limnológica de rius, llacs, estanys i embassaments
Limnologia de masses d´aigua
MR SeguimentObres
Plans de vigilància ambiental, aplicació i control de mesures correctores
Seguiment ambiental
MR ControlInvasores2
Plans, propostes i actuacions per al control d´espècies invasores
Control d´espècies invasores
MR GestioPeixos
Disseny de plans de gestió, millora de l´hàbitat, pesca
Gestió de peixos i el seu hàbitat
MR FaunaFlora
Inventaris de camp, caracterització, diagnòsi, cartografia, proposta de mesures correctores
Estudis de fauna, vegetació i hàbitats
MR RescatPeixos
Recats de peixos i fauna aquàtica en buidats de canals, embassaments, obres
Rescats de fauna aquàtica

 

GESNA és una empresa de consultoria ambiental formada per un equip multidisciplinar de professionals dedicats a desenvolupar solucions ambientals per a la conservació dels valors naturals i l'ús sostenible dels recursos

Actualitat