Pesca
Inventaris ictiològics

Caracterització de la ictiofauna de rius, llacs i embassaments, diagnòsi de poblacions

Espais naturals
Gestió d'espais naturals

Plans de gestió d'espais naturals, millores d'hàbitat, usos

Seguiment ambiental
Seguiment ambiental

Plans de vigilància ambiental, aplicació i control de mesures correctores

Estat ecològic
Estat ecològic

Determinació de l'estat ecològic de les masses d'aigua amb bioindicadors

Avaluació d'impacte ambiental
Avaluació d'impacte ambiental

Elaboració d'estudis d'impacte ambiental i paisatgístic, diagnosis territorials

Ecologia de peixos
Ecologia de peixos

Estudis sobre ecologia, ús de l'hàbitat, comportament, mobilitat

Qualitat de l'aigua
Qualitat de l'aigua

Caracterització limnológica de rius, llacs, estanys i embassaments

Estudis de fauna, vegetació i hàbitats
Estudis de fauna, vegetació i hàbitats

Inventaris de camp, caracterització, diagnòsi, cartografia, proposta de mesures correctores

Rescats de fauna aquàtica
Rescats de fauna aquàtica

Recats de peixos i fauna aquàtica en buidats de canals, embassaments, obres

previous arrow
next arrow

GESNA Estudis Ambientals és una empresa de consultoria ambiental formada per un equip multidisciplinar de professionals, experts en fauna aquàtica i ecosistemes aquàtics, dedicats a desenvolupar solucions per a la conservació dels valors naturals i l'ús sostenible dels recursos

Professionalitat i Fiabilitat

Equipament i Tecnologia

Compromesos amb la qualitat

Projectes recents

Pla de vigilància ambiental del riu Eume

Pla de vigilància ambiental del riu Eume i Estudi de caracterització ecològica de la conca del Eume L’any 1995 es va realitzar una primera caracterització de l’estat ecològic del riu...

Més

Actualitat