Actuacions per a la conservació del cavilat (Cottus hispaniolensis) i la truita (Salmo trutta) a la conca de la Garona (Vall d'Aran, Lleida)

La forta crescuda del riu Garona el 18 juny 2013 va provocar importants danys en les infraestructures de la Vall d’Aran, però també en les poblacions de peixos: truita (Salmo trutta) i cavilat (Cottus hispaniolensis). Aquesta última és una espècie endèmica de la conca del Garona que habita tant en territori espanyol com francès, i que està catalogada com “En perill d’extinció”.

Els inventaris realitzats després de la riuada van posar de manifest la situació crítica a què van arribar les poblacions d’aquestes dues espècies i, per tal de recuperar-les, el Conselh Generau d’Aran posar en marxa un pla d’actuacions amb el suport d’Endesa i GESNA Estudis Ambientals, SL.

Les actuacions realitzades es van centrar en reforçar les poblacions d’ambdues espècies en aquells trams que van quedar més afectats i que, arran dels estudis previs realitzats, la baixa o nul·la densitat de les poblacions feia perillar la seva recuperació de forma natural. Per a això es va planificar un projecte de cria en captivitat del cavilat i una translocació de truites des trams menys afectats.

La cria en captivitat del cavilat es va iniciar al mes de març amb la captura d’exemplars reproductors al riu Garona. Aquests es van traslladar a dos centres de cria (piscifactoria d’era Bordeta i centre de Camadoca) en els quals es van reproduir les condicions per a la reproducció i posterior creixement dels alevins. Finalment es va obtenir un estoc de prop de 200 cavilats d’uns 4 cm de longitud que van ser alliberats al novembre de 2014 al riu Garona i en diversos dels seus afluents.

Client: Endesa

Data: 2008, 2011, 2014