Bases per l’elaboració del Pla de recuperació del cavilat a Catalunya

GESNA Estudis Ambientals ha dut a terme l’any 2022 el projecte Bases per l’elaboració del Pla de recuperació del cavilat (Cottus hispaniolensis) a Catalunya, en el marc de la Subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies atorgada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i amb el suport del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

El cavilat és un peix amb una distribució molt restringida a Catalunya. Únicament es localitza a la conca de la Garona a la Vall d’Aran, on és present tant a la Garona com en els principals afluents. És una espècie amenaçada segons el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, i a nivell de Catalunya també consta al Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida. Aquestes normatives requereixen elaborar un pla de recuperació de l’espècie, i amb el present projecte es pretén posar les bases per a la redacció del citat pla. A més de la informació recopilada, en el curs del present treball s’han realitzat mostrejos de camp en trams on hi havia poca o nul·la informació prèvia.

Les dades de densitat de l’espècie indiquen una regressió continuada que va assolir els seus mínims després de la gran riuada de 2013, amb una lenta recuperació posterior.

La finalitat del futur Pla de Recuperació del cavilat és invertir la regressió actual que pateix l’espècie a Catalunya, per assegurar-ne la conservació a llarg termini, preservant les seves característiques biològiques, ecològiques i genètiques. Per aconseguir aquest fi, els principals objectius que es plantegen són els següents:

  • Establir mesures directes de protecció de l’espècie, garantir la conservació de l’hàbitat fluvial i les seves riberes, la qualitat de les aigües i el manteniment d’un règim de cabals d’acord amb la dinàmica natural de cada tram.
  • Actuacions que afavoreixin l’augment de l’abundància i la fundació de noves poblacions.
  • Dur a terme programes de recerca sobre la biologia i ecologia del cavilat per millorar els coneixements sobre l’espècie i optimitzar la gestió de les poblacions.
  • Divulgar i sensibilitzar l’opinió pública i els col·lectius més directament relacionats amb la conservació dels espais fluvials i la biodiversitat sobre el precari estat de conservació del cavilat i les accions de recuperació que s’implementin.