Salvament de peixos en el buidat dels canals de Balaguer, Térmens i Lleida

L’octubre de 2014 es van buidar els canals de Balaguer, Térmens i Lleida per tal de realitzar les operacions de reparació dels mateixos. Els buidats de canals impliquen que en el seu interior vagin quedant zones amb acumulació d’aigua, on queden peixos aïllats que cal procedir al seu rescat. Aquesta tasca va ser encarregada a GESNA Estudis Ambientals.

Un cop es van iniciar les operacions de buidatge, un equip de tècnics especialistes en peixos va recórrer els 30 km de tot el canal per detectar els punts d’acumulació d’aigua on s’observés o preveiés possibles embarrancaments de peixos. En cas de detectar peixos es va procedir ràpidament al seu rescat. Els peixos capturats es separaren en funció de si eren espècies autòctones o al·lòctones. Les autòctones es van mantenir una dipòsit de transport de peixos amb aigua fresca i ben oxigenada per al seu posterior alliberament en les zones indicades pels Agents Rurals.

En total es van rescatar 5387 exemplars relatius a 11 espècies, sent les més abundants la bavosa de riu, la bagra i l’alburn.

Client: Endesa

Data: 2014