Caracterització de la ictiofauna i l'estat ecològic del riu Cueza en el marc del projecte de regulació addicional del riu Carrión (Palencia)

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar l’estat ecològic i caracteritzar la ictiofauna del riu Cueza en l’àmbit d’un projecte de captació de cabals del riu Carrión, situada al municipi de Poza de la Vega (Palència), que deriva les aigües cap a 3 embassaments de regulació projectats en les lleres del torrent de Fuentearriba i del riu de la Cueza.

Es va recopilar informació de fonts bibliogràfiques, i es van realitzar mostrejos de camp per completar la informació allà on no estava disponible. També es van realitzar mostrejos de fisicoquímica de l’aigua, macroinvertebrats, diatomees, hàbitat fluvial, qualitat del bosc de ribera i ictiofauna. Posteriorment es va calcular l’estat ecològic actual de les masses d’aigua i es va estimar la seva evolució en el cas d’executar-se el projecte.

Client: Acciona ingeniería, S.A.

Data: 2012