Connectivitat fluvial

Les infraestructures hidràuliques construïdes en els rius són elements que dificulten els moviments dels peixos migradors i d'altra fauna aquàtica i de ribera, produint en alguns casos l'efecte d'una barrera física sobre el continu fluvial. El grau d'afectació a les diverses espècies de peixos varia segons els seus respectius requeriments ecològics, la complexitat del seu cicle vital i les característiques geomorfològiques del tram de riu en qüestió.

L'avaluació de la necessitat, l'ús i l'efectivitat dels dispositius de pas per a peixos és essencial per ajustar el seu funcionament i obtenir informació que permeti justificar la seva construcció, així com millorar els dissenys de nous passos. No tots els dispositius de pas són útils i necessaris, tot i estar ben dissenyats hidràulicament.

GESNA ofereix assessorament tant en la identificació d'infraestructures amb efecte sobre la connectivitat fluvial, com en l'anàlisi de l'efectivitat i l'ús de dispositius existents, així com en el disseny de passos de fauna específics en projectes d'infraestructures hidràuliques.

 

Connectivitat 02 300x200   Connectivitat 01 300x200