Equip tècnic

GESNA inicia la seva activitat el 1998 com una consultoria de serveis ambientals especialitzada en l’avaluació ambiental i els estudis sobre el medi natural. La vocació i l’esperit emprenedor del seu equip tècnic l’ha dut a evolucionar constantment millorant dia a dia els seus serveis i ampliant-ne la seva oferta. En l’actualitat compta amb un equip de professionals i col·laboradors àmpliament qualificats en els camps de l’avaluació ambiental, el medi natural, la gestió del territori i la ictiologia. Els valors de GESNA s’han forjat gràcies a una política que, des dels seus inicis, ha estat marcada pel tracte personalitzat dels clients i una permanent exigència en la qualitat dels serveis oferts.

Director

Rafel Rocaspana

Doctor en Biologia i màster en Gestió de la Biodiversitat. Fundador de GESNA s'ha especialitzat en avaluació ambiental i gestió del medi aquàtic. Ha desenvolupat diversos estudis ambientals relacionats amb infraestructures hidràuliques i l'explotació de recursos naturals. També compta gran experiència en gestió del medi aquàtic, indicadors biològics, determinació de l'estat ecològic i gestió de la ictiofauna.

Equip tècnic i col·laboradors

eam
Enric Aparicio

Doctor en Biologia. Especialista en ictiologia i ecologia de rius, llacs i embassaments. Ha desenvolupat projectes relacionats amb la determinació de l'estat ecològic, l'estudi i conservació de la ictiofauna continental, cabals ecològics, connectivitat fluvial, plans de gestió de pesca, i projectes de restauració i millora de l'hàbitat fluvial. També compta amb gran experiència en la implementació de la Directiva Marc de l'Aigua i l'aplicació d'índexs biòtics per a la determinació de l'estat ecològic.

rgm2-460x320-460x320
Roger Guillem

Llicenciat en Biologia. S'ha especialitzat en els estudis sobre el medi natural, en especial pel que respecta a la cartografia de vegetació i d'hàbitats, inventaris de vegetació en parcs i jardins, censos i conservació d'avifauna dels secans i estudis paisatgístics. També ha participat en treballs sobre avaluació ambiental, gestió del medi aquàtic, determinació de l'estat ecològic i en estudis d'ictiofauna continental.

vp-Medium
Vittorio Pedrocchi

Doctor en Ciències Biològiques. Ornitòleg. Especialista en fauna, flora, vegetació i hàbitats. Inventaris de fauna, estudis ornitològics, seguiment d'ocells rapinyaires, censos d'aus aquàtiques, inventaris de flora i cartografia dels hàbitats vegetals en format GIS. Expert en estudis de seguiment de fauna terrestre i estudis d'impacte ambiental. Seguiment de rapinyaires per a parcs eòlics i estudis de fauna en pedreres i obra civil. Autor de l'atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002.

PN-Medium
Pepita Nolla

Llicenciada en Biologia, especialista en diatomees, cianobacteris i fitoplancton d'aigües continentals. Ha participat en múltiples projectes relacionats amb l'avaluació de l'estat ecològic de rius, llacs i embassaments de la major part de les conques hidrogràfiques de la Península Ibèrica en implementació de la Directiva Marc de l'Aigua, així com en l'aplicació d'índexs biològics basats en diatomees i fitoplàncton. També compta amb experiència en estudis de seguiment ambiental i de detecció i control de cianobacteris en masses d'aigua per a potabilització o en fonts ornamentals d'accés al públic. Directora Tècnica Phytolab Control.