Eradicació de Elodea canadensis al Embassament de la Torrassa

Elodea canadensis és una espècie vegetal autòctona d’Amèrica del Nord que creix en una àmplia gamma de condicions. Fins i tot quan la planta no està arrelada en el substrat és capaç de mantenir-se amb vida, surant en la superfície. Creix bé a temperatures moderades, raó per la qual E. canadensis és una de les plantes més comunes a les zones temperades de l’hemisferi nord. Aquestes característiques li confereixen un gran potencial de colonització i, per tant, la converteixen en una seriosa amenaça per a les espècies, hàbitats i ecosistemes aquàtics. Per aquesta raó, E. canadensis ha estat classificada en el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

L’embassament de la Torrassa (Lleida), a la conca del riu Noguera Pallaresa, es troba dins del Parc Nacional de l’Alt Pirineu, on la presència d’E. canadensis amenaça espècies natives com Hippuris vulgaris, una espècie en perill d’extinció que només es troba a Catalunya en aquest embassament.

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una caracterització de la distribució espacial d’E. canadensis a l’embassament i efectuar experiments de control i eradicació. Per a això es van delimitar una sèrie de parcel·les d’estudi on es van dur a terme diversos tractaments de control per avaluar la seva efectivitat.

Client: Endesa

Data: 2014