Gestió d'espais naturals

GESNA ha desenvolupat projectes de gestió, conservació i millora d'espais naturals, que inclouen els següents aspectes:

  •  Plans d'ordenació i gestió d'espais naturals
  • Caracterització i valoració d'espais naturals
  • Projectes de restauració d'espais naturals o recreatius
  • Projectes de dinamització turística d'espais naturals
  • Plans específics de protecció d'espais o espècies

 

GEN1  GEN2