Determinació de l'estat ecològic

Les avaluacions biològiques de les aigües s'han convertit en una part essencial de la gestió dels recursos hídrics a causa de la seva eficàcia en la determinació de l'estat de conservació d'una massa d'aigua.

GESNA desenvolupa avaluacions de la qualitat biològica en rius, embassaments, llacs i aigües de transició, en què es compara la presència d'espècies indicadores davant unes condicions de referència, amb la finalitat d'establir una puntuació de qualitat d'una massa d'aigua.

GESNA té una àmplia experiència tècnica en les metodologies de mostreig i identificació taxonòmica d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60 / CE):

  • Mostreig de macroinvertebrats bentònics (Surber i kick) i aplicació d'índexs (IBMWP, ASPT, etc.)
  • Mostreig de fitobentos i fitoplàncton i aplicació d'índexs (IPS, IBD, CEE, etc.)
  • Mostreig de macròfits i aplicació d'índexs (IVAM, IM, etc.)
  • Mostreig de peixos i aplicació d'índexs (IBICAT, IBI-JUCAR, EFI +, etc.).

 

Fitoplancton2   IMG_2117 (Small)