Estudi d'Impacte Ambiental del projecte del Salt de Sant Esteve

L’Estudi d’Impacte Ambiental avaluà les afeccions que generaria sobre el medi un aprofitament hidroelèctric de nova construcció situat, totalment, dins del vas de l’embassament de Canelles. Segons aquesta proposta, el Salt de Sant Esteve aprofitaria les aigües turbinadas per la CH Pont de Montanyana i les de la conca intermèdia compresa entre la presa d’Escales (contraembassament de Sopeira) i la presa de Sant Esteve, a l’època en que l’embassament de Canelles estigués en cotes baixes.

L’embassament de Canelles, a la cua del qual es projecta l’obra en qüestió, és de tipus hiperanual. La seva gran capacitat (687 hm³), una mica superior a l’aportació mitjana anual (613 hm³), fa que els seus cicles d’omplida-buidat siguin relativament lents i que la seva inèrcia ocupi diversos anys, aconseguint només cotes altes d’embassament després sèries d’anys humits o molt humits. Com a conseqüència d’això, hi ha una franja d’oscil·lació important, en particular a la zona de cua, que equival a un salt hidràulic potencial no aprofitat.

El projecte de Sant Esteve té com a finalitat aprofitar hidroelèctricament aquest salt, mitjançant la construcció d’una presa a la cua de l’embassament de Canelles amb una làmina d’aigua que es mantindrà pràcticament constant, per regulació dels cabals turbinats en cicle diari-setmanal per la CH de Pont de Montanyana. El conjunt de totes les infraestructures del projecte (presa, central) serà submergible sota les aigües de l’embassament de Canelles a partir d’una determinada cota.

Client: Endesa

Data: 2010