Fauna i flora per als estudis previs per a la declaració d'un Parc Nacional de zones àrides a Fuerteventura

Estudi sobre la fauna i la vegetació de Fuerteventura en el que s’analitzaren les zones més sensibles de l’illa de cara a definir els límits d’un futur Parc Nacional de zones àrides. Per a l’estudi de la fauna, s’han analitzat una sèrie de documents i llibres per obtenir informació sobre tota la fauna de Fuerteventura. S’han descrit els biòtops faunístics de l’illa de Fuerteventura i tots els elements faunístics que s’han considerat d’interès, en funció de la seva endemicitat o raresa, aportant dades poblacionals i mapes de distribució.

L’estudi de la vegetació de Fuerteventura realitzà una actualització de la cartografia de vegetació actual i potencial de l’illa (escala 1: 25.000). Per a això es va realitzar un intensiu treball de camp que va consistir a recórrer tota l’illa a fi de comprovar in situ els possibles canvis substancials produïts en els últims 10 anys respecte els plànols de la vegetació actual. Posteriorment es descriuen les comunitats vegetals de l’illa i tots els elements florístics que s’han considerat d’interès, en funció de la seva endemicitat o raresa, aportant dades poblacionals i mapes de distribució.

Els treballs s’emmarquen dins del projecte “Estudis previs per a la declaració d’un Parc Nacional de zones àrides a Fuerteventura” que abasta factors socioeconòmics, mediambientals i legals amb l’objectiu de definir les millors zones de l’illa per a un futur Parc Nacional i la seva viabilitat.

Promotor: Cabildo de Fuerteventura

Contractista: i3dat Ingeniería y Sistemas S.L.

Data: 2011