Estudi de la mida mitjana de la truita en les zones d'alta muntanya de Catalunya

Per tal de millorar la gestió de la pesca a Catalunya i poder fixar les mides mínimes de captura es va encarregar a GESNA Estudi Ambientals l'estudi de la mida mitjana de la truita en les zones d'alta muntanya de Catalunya.

Les característiques particulars d'alguns rius, en especial pel que fa a la temperatura mitjana de l'aigua o la disponibilitat d'aliment, pot influir en el creixement de la truita i el moment de la seva maduresa sexual. El present estudi té la finalitat de determinar quins paràmetres influeixen en el creixement de la truita en les zones d'alta muntanya de Catalunya. Els resultats s'han d'interpretar com a valors orientatius donat que el creixement de la truita està influenciat per diferents factors intrínsecs de cada conca, riu o indret.

De la mateixa manera, l'estudi es centra amb les poblacions de truita que es troben en bones condicions, de tal forma que no interpreta els resultats concrets de zones on, per causa de diversos factors, el creixement de la truita hi pugui haver estat alterat.

En la web del Departament podeu descarregar-vos l'informe file_extension_pdf.

Client: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Data: 2006