Avaluació d'impacte ambiental

A GESNA som experts en la identificació de les característiques ecològiques, caracterització i quantificació dels impactes, i en el desenvolupament de mesures per minimitzar els impactes negatius d'un projecte. També contribuïm a la presa de decisions identificant les implicacions legals i el paper de les parts interessades en el projecte, per assolir els màxims beneficis per a la biodiversitat. Oferim serveis especialitzats en la preparació dels apartats de Flora, Fauna i Qualitat de les Aigües dins de Estudis d'Impacte Ambiental de més abast.

Altres serveis relacionats amb aquest àmbit són:

  • Realització d'estudis de l'abast ambiental i ecològic per a les etapes inicials del procés d'Avaluació d'Impacte Ambiental
  • Realització d'estudis de línia de base
  • Assessorament especialitzat de mesures de mitigació i compensació d'impactes significatius.

 

Escales570 (Small)   IMG_3159 (Small)