Jornadas Eume y el Lago. Control d’ictiofauna al riu Eume

Jornadas Eume y el Lago. Control d’ictiofauna al riu Eume

GESNA ha participat en les jornades "Eume y el Lago" celebrades a As Pontes de García Rodríguez el dia 26 de maig de 2015. En concret ha presentat la ponència: Control de la ictiofauna al riu Eume (2002-2014).

Els peixos són els únics vertebrats que la DMA requereix per avaluar la qualitat ecològica dels rius. La seva dependència del medi aquàtic, així com la seva integració en la majoria dels processos ecològics de les masses d'aigua, els converteix en bons indicadors.

El 2002, Endesa va iniciar un seguiment triennal de l'estat ecològic de l'Eume per determinar la influència tant dels abocaments procedents del Complex Miner-Elèctric d'As Pontes com dels d'altres fonts antropogèniques.

Els estudis realitzats (2002 a 2014) han caracteritzat una comunitat ictiològica formada per la truita (Salmo trutta), la boga (Pseudochondrostoma duriense), l'espinós (Gasterosteus aculeatus) i l'anguila (Anguilla anguilla). La primera d'elles es distribueix per tota la conca, mentre que l'espinós només a la part central de l'Eume i l'anguila a la part baixa.

L'anàlisi històrica de la ictiofauna mostra la greu afecció que es va produir en 2008 per l'acidificació de les aigües del riu provocada per les obres de l'autovia. El tram central del riu va quedar pràcticament sense peixos entre el Chamoselo i la cua de l'embassament de l'Eume. No obstant això, els últims inventaris realitzats en 2014 han tornat a trobar la mateixa comunitat ictiològica inicial, encara que amb densitats una mica menors. Per sobre de l'embassament de Riberira i per sota de l'embassament de Eume no s'observen canvis significatius al llarg dels últims 12 anys.

Finalment cal ressaltar que el 2014 s'ha observat l'ús, per part de la truita i la boga, del canal de sortida del llac, tant per realitzar la fresa com per connectar les poblacions de peixos del riu amb el llac.