Serveis del medi natural

Estudis de fauna, vegetació i hàbitats

GESNA té especialistes que han desenvolupat una àmplia gamma de projectes sobre biologia, ecologia i gestió de comunitats i espècies de fauna i flora, així com d’hàbitats.

 • Inventaris faunístics
 • Inventaris florístics
 • Cartografia d’hàbitats
 • Plans de protecció d’espècies
 • Estudis ecològics

Gestió d'espais naturals

GESNA ha desenvolupat projectes de gestió, conservació i millora d’espais naturals, que inclouen els següents aspectes:

 • Plans d’ordenació i gestió d’espais naturals
 • Caracterització i valoració d’espais naturals
 • Projectes de restauració d’espais naturals o recreatius
 • Projectes de dinamització turística d’espais naturals
 • Plans específics de protecció d’espais o espècies

Control d'espècies invasores

Les espècies invasores són una amenaça important per a les espècies natives i els hàbitats, i la seva proliferació pot tenir un efecte dramàtic sobre els nostres recursos naturals. Quan una espècie invasora apareix per primera vegada en una nova àrea, pot ser possible eradicar-la si es detecta a temps. Si l’eradicació no és possible, les espècies poden ser objecte de mesures de control i gestió.

Per reduir l’impacte i la propagació de les espècies invasores existeixen diverses tècniques:

 • Eliminació mecànica. Inclou la captura directa dels exemplars exòtics i la seva eliminació, o la sega de la vegetació invasora. També s’utilitzen substrats artificials que indueixen a la posta dels peixos invasors per eliminar els ous.
 • Control químic mitjançant l’ús d’herbicides autoritzats, o verins selectius per a peixos com la rotenona o antimicina.
 • Control biològic mitjançant l’alliberament d’altres espècies que puguin actuar com a depredadors, paràsits o patògens específics per reduir les poblacions de les espècies invasores. Aquest tipus de control requereix una extensiva investigació prèvia per assegurar que les espècies que s’utilitzin per al control biològic no poden representar nous riscos per a l’ecosistema.