Tecnologia RFID (PIT-tags) en l’estudi dels moviments dels peixos

La tecnologia RFID permet marcar individualment els peixos o d’altres organismes per fer un seguiment del seus moviments, tant amb antenes fixes o mòbils. Les marques, anomenades PIT-tags s’implanten de forma intraperitoneal o intramuscular. Es poden marcar un gran nombre d’individus (de centenars a milers) des de mides relativament petites (a partir de 5-6 cm).

Aquesta tecnologia té múltiples aplicacions per la gestió dels ecosistemes fluvials, des de l’avaluació de l’eficiència del pas de peixos a través d’obstacles (escales de peixos, ascensors, rampes), o fer un seguiment dels seus moviments per identificar les àrees on els peixos cerquen refugis tèrmics o hidràulics, accés a zones de fresa, etc.