L'equip de GESNA està format per biòlegs que han participat en projectes duts a terme en les principals demarcacions hidrogràfiques (Xúquer, Guadiana, Ebre, Catalunya, Conques Andaluses, Nord, Duero, etc.). Hem treballat amb administracions públiques des de nivell estatal a nivell local, parcs naturals i espais protegits. També hem desenvolupat treballs en el sector hidroelèctric, indústries papereres, indústries químiques i altres sectors.

Projectes destacats