Projectes destacats

La connectivitat biològica de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

La connectivitat biològica de l’estany d’Ivars i Vila-sana. L’estany d’Ivars i Vila-sana era conegut, entre d’altres coses, per la gran abundància d’anguiles que s’hi pescaven i es comercialitzaven. Aquestes arribaven a l’estany a través del riu Segre, desprès del gran viatge que realitzen creuant l’oceà atlàntic després de néixer. A l’estany hi creixien uns anys...

Llegiu més

Bases per l’elaboració del Pla de recuperació del cavilat a Catalunya

Bases per l’elaboració del Pla de recuperació del cavilat a Catalunya GESNA Estudis Ambientals ha dut a terme l’any 2022 el projecte Bases per l’elaboració del Pla de recuperació del cavilat (Cottus hispaniolensis) a Catalunya, en el marc de la Subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies atorgada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i...

Llegiu més

Pla de vigilància ambiental del riu Eume

Pla de vigilància ambiental del riu Eume i Estudi de caracterització ecològica de la conca del Eume L’any 1995 es va realitzar una primera caracterització de l’estat ecològic del riu Eume i l’any 2002 es va realitzar la posada en marxa i primera aplicació del Pla de Vigilància Ambiental del riu Eume (PVE), posant les...

Llegiu més

Determinació de l’estat actual de les Reserves Genètiques de truita mediterrània

Determinació de l’estat actual de les Reserves Genètiques de truita mediterrània La truita autòctona dels rius de vessant mediterrània de Catalunya està fortament afectada per la repoblació amb soques de piscifactoria d’origen atlàntic. La hibridació entre els dos tipus de truita causa introgressió, és a dir, l’entrada de gens al·lòctons a les poblacions natives. La...

Llegiu més

Truites sedentàries. La mobilitat de la truita al Pirineu

Truites sedentàries. La mobilitat de la truita al Pirineu. El diari el Punt Avui ha publicat un article sobre l’estudi de mobilitat de la truita que ha promogut Endesa en el riu Flamisell (Lleida). GESNA s’ha encarregat de l’estudi de moviments. Per això es va monitoritzar el moviment de 998 truites, marcades amb transmissors individualitzats...

Llegiu més

Tecnologia RFID (PIT-tags) en l’estudi dels moviments dels peixos

Tecnologia RFID (PIT-tags) en l’estudi dels moviments dels peixos La tecnologia RFID permet marcar individualment els peixos o d’altres organismes per fer un seguiment del seus moviments, tant amb antenes fixes o mòbils. Les marques, anomenades PIT-tags s’implanten de forma intraperitoneal o intramuscular. Es poden marcar un gran nombre d’individus (de centenars a milers) des...

Llegiu més

Mostreig de peixos per a la xarxa de control biològic de les conques mediterrànies d’Andalusia

Mostreig de peixos per a la xarxa de control biològic de les conques mediterrànies d’Andalusia Mostrejos de peixos a 119 estacions de control en rius de les conques mediterrànies d’Andalusia. Els treballs van consistir en la captura de peixos amb pesca elèctrica, identificació de les espècies, i treballs de gabinet consistents en la realització d’informes i presentació...

Llegiu més

Eradicació de Elodea canadensis al Embassament de la Torrassa

Eradicació de Elodea canadensis al Embassament de la Torrassa Elodea canadensis és una espècie vegetal autòctona d’Amèrica del Nord que creix en una àmplia gamma de condicions. Fins i tot quan la planta no està arrelada en el substrat és capaç de mantenir-se amb vida, surant en la superfície. Creix bé a temperatures moderades, raó per la qual E....

Llegiu més

Patrons de mobilitat de la truita (Salmo trutta)

Patrons de mobilitat de la truita (Salmo trutta) i les seves implicacions sobre la connectivitat en rius pirenencs amb aprofitaments hidroelèctrics Diversos estudis han posat de manifest que les poblacions de truita residents tenen un petit percentatge d’exemplars que realitzen moviments molt amplis, allunyant-se de la dinàmica general de la resta de la població. Aquest tipus...

Llegiu més