La qualitat de la nostra feina està avalada per un gran nombre de publicacions científiques i de divulgació que han derivat dels projectes que hem dut a terme. La recerca aplicada en biologia i ecologia requereix fer màxima difussió dels resultats per avançar en el coneixement científic, i contribuir a fer compatibles les activitats humanes amb la preservació dels sistemes naturals.

 • medisolsones arbres-solsones

  Análisis del uso, la eficiencia y la necesidad del paso para peces en el azud de Salinas (Río Cinca, Huesca)
  R. Rocaspana, E. Aparicio, A. Palau
  2013. Monografía ENDESA (ISBN 13: 978-84-616-4303-5)  file_extension_pdf

  Les poblacions de peixos en els estuaris del Ter i del Daró
  E. Aparicio, G. Carmona-Catot, C. Alcaraz
  2013. Col·lecció Recerca i Territori 5, Museu de la Mediterrània & Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. file_extension_pdf

  Control y vigilancia del aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas (MF0085_3)
  M. Arilla, J. Pont, R. Rocaspana, A. Servent
  Colección Formación FSAP-CCOO
  2009. Ediciones GPS, Madrid

  El medi natural del Solsonès
  D. Guixé, J. Nicolau, J. Colell, J. Devis, R. Rocaspana, X. Larruy, D. Mañas
  2008. Publicacions i Edicions UB, Barcelona

  Arbres i arbredes singulars de la comarca del Solsonès
  D. Guixé, M. Rodríguez, R. Rocaspana
  2006. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona

 • article_img

  Development and evaluation of a fish-based index to assess biological integrity of Mediterranean streams
  E. Aparicio, G. Carmona‐Catot, P. B. Moyle, E. García‐Berthou
  Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems 02/2013; 21(4):324 - 337

  Fish passage assessment at the most downstream barrier of the Ebro River (NE Iberian Peninsula)
  E. Aparicio, C. Pintor, C. Durán, G. Carmona-Catot
  Limnetica 01/2011; 29(31-31 (1)):37-46 

  Assessing fish metrics and biotic indices in a Mediterranean stream: effects of uncertain native status of fish
  L. Benejam, E. Aparicio, M. J. Vargas, A. Vila-Gispert, E. García-Berthou
  Hydrobiologia 12/2008; 603(1):197-210

  Body pigmentation pattern to assess introgression by hatchery stocks in native Salmo trutta from Mediterranean streams
  E. Aparicio, E. García-Barthou, R.M. Araguas, P. Martínez, J.L. García-Marín
  Journal of Fish Biology 10/2005

  Espais d’interès natural i espècies de flora i fauna prioritàries del Solsonès
  D. Guixé, R. Rocaspana, M. Rodríguez
  Revista OPIUM, nº 4, 2005

  La comunitat de peixos del Solsonès
  R. Rocaspana, D. Guixé
  Revista OPIUM, nº 3, 2004

  Decline of Native Freshwater Fishes in a Mediterranean Watershed on the Iberian Peninsula: A Quantitative Assessment
  E. Aparicio, M. J. Vargas, J. M. Olmo, A. de Sostoa
  Environmental Biology of Fishes 08/2000; 59(1):11-19

 • congress_img

  Effects of a severe snowmelt flood on density and population structure of brown trout (Salmo trutta) in a river subjected to pulsed discharges for hydropower generation
  R. Rocaspana, A. Palau, E. Aparicio
  Conference: XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander

  Effects of hydropeaking flows on summer feeding activity and diet of brown trout (Salmo trutta) in a Pyrenean stream
  R. Rocaspana, E. Aparicio, A. Palau
  IV Jornadas Ibéricas de Ictiología, Girona; 07/2012

  Gestió i restauració de sistemes fluvials
  R. Rocaspana
  Jornades de primavera d'enginyers sense fronteres
  Lleida, 12 d'abril de 2008

  Els mamífers a l’estany, espècies i comunitats d’interès: el cas dels ratpenats
  D. Guixé, F. Sort, R. Rocaspana, C. Flaquer
  I Jornadas sobre el Estany d’Ivars_Vila-sana
  Mollerussa, 15 i 16 de desembre de 2006

  Hydrobiological analysis of QBM capabilities to define environmental instream flows
  A. Palau, M. Bardina, R. Sánchez, R. Rocaspana, I. Rebollo
  V International Symposium on Ecohydraulics
  Madrid, 12-17 de setembre de 2004

  Estudio del hábitat físico en relación con los caudales circulantes en el marco del proyecto de la Validación Hidrobiológica del método del Caudal Básico de Mantenimiento (QBM) para el cálculo de caudales mínimos o ambientales
  A. Palau, M. Bardina, R. Sánchez, R. Rocaspana, I. Rebollo
  I Congreso de restauración de ríos y humedales
  Madrid, 8-10 d'octubre de 2002