Serveis ambientals

Avaluació d'impacte ambiental

GESNA som experts en la identificació de les característiques ecològiques, caracterització i quantificació dels impactes, i en el desenvolupament de mesures per minimitzar els impactes negatius d’un projecte. També contribuïm a la presa de decisions identificant les implicacions legals i el paper de les parts interessades en el projecte, per assolir els màxims beneficis per a la biodiversitat. Oferim serveis especialitzats en la preparació dels apartats de Flora, Fauna i Qualitat de les Aigües dins de Estudis d’Impacte Ambiental de més abast.

Altres serveis relacionats amb aquest àmbit són:

 • Realització d’estudis de l’abast ambiental i ecològic per a les etapes inicials del procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental
 • Realització d’estudis de línia de base
 • Assessorament especialitzat de mesures de mitigació i compensació d’impactes significatius.

Seguiment ambiental de projectes

GESNA ofereix una àmplia gamma de serveis de monitorització ambiental per aconseguir el compliment amb les llicències i condicions ambientals imposades per les administracions en obres que afectin al medi aquàtic, activitats industrials, etc.

 • Seguiment hidrològics i ecològics per proporcionar un enfocament integrat per a la vigilància ambiental.
 • Col·laborem directament amb els clients per definir l’abast, disseny i la implementació de plans de vigilància ambiental, de manera que s’assegurin els objectius de protecció ambiental planificats.
 • Monitorització ambiental en relació amb la qualitat de l’aigua, hidrologia, sediments i geomorfologia fluvial en actuacions que afecten el medi aquàtic (estat tròfic, buidats d’embassaments, abocaments, etc.).
 • El nostre equip de treball realitzarà els estudis especialitzats i informes necessaris per obtenir les llicències corresponents i també l’ajudaran a gestionar i garantir el compliment de la llicència concedida.

Rescats de fauna aquàtica

GESNA ofereix serveis especialitzats en rescats de fauna aquàtica en canals artificials i masses d’aigua fluvials, ja sigui en execució de projectes constructius, operacions de manteniment d’infraestructures hidràuliques o situacions naturals.

 • Buidat de canals hidràulics.
 • Buidats d’embassaments.
 • Trams fluvials afectats per obres.
 • Trams fluvials afectats per sequeres o fenòmens de contaminació.