Mostreig de peixos per a la xarxa de control biològic de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Mostrejos de peixos a 240 estacions de control en rius de les conques gestionades per la Confederación Hidrográfica del Júcar. Els treballs van consistir en inventaris de peixos amb pesca elèctrica per a la caracterització de les comunitats, i càlcul d’índexs biòtics (EFI+, IBI-JUCAR, IBICAT2b)

Els treballs formen part de l’explotació de les xarxes de control biològic amb el objectiu d’avaluar i realitzar el seguiment de l’estat ecològic de les aigües superficials, segons estableix la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua), mitjançant l’estudi dels indicadors biològics i hidromorfològics.

Promotor: Confederación Hidrográfica del Júcar

Contractista: IPROMA

Data: 2019-2020